Vrienden van Lotus

Welkom

nieuw bestuur

Na onze oproep via verschillende kanalen hebben zich 2 bestuursleden aangemeld. Zij zijn in de vergadering van 3 juni komen kennismaken en met algemene stemmen verkozen tot penningmeester en algemeen bestuurslid.

Wij verwelkomen dan ook graag Hans Karel en Thea van Bavel.

<< Ga terug naar de vorige pagina