Vrienden van Lotus

Welkom

Benefietmiddag afgelast

De crisis rondom COVID-19 treft iedereen, ook ons. Het was helaas niet mogelijk om de geplande benefietmiddag door te laten gaan. Zodra dit wel mogelijk is ziet u dat natuurlijk op onze website.

benefietmiddag in 2020

Op 14 maart 2020 organiseren wij onze tweede benefietmiddag. Wij willen u informeren over de gang van zaken rondom de Lotus Private School, de vorderingen van de bouw, maar ook de vorderingen en het welzijn van de kinderen. Daarnaast zijn wij nog op zoek naar een gezellige activiteit, zodat we het nuttige met het aangename kunnen verenigen.

Mogelijke activiteiten zouden kunnen zijn een high tea of high wine, een bierproeverij, een workshop of optreden, maar we staan zeker open voor andere ideeën. Dus denk met ons mee en doe een voorstel via info@vriendenvanlotus.nl, graag voor 20 december 2019.
De locatie van onze benefietmiddag zal mede afhankelijk zijn van de te organiseren activiteit.

donatie bij afscheid van werk

We ontvingen het mooie bedrag van € 250,00, opgehaald in plaats van cadeaus van iemand die afscheid nam van zijn werkzame leven. Hartelijk dank daarvoor!

nieuw bestuur

Na onze oproep via verschillende kanalen hebben zich 2 bestuursleden aangemeld. Zij zijn in de vergadering van 3 juni komen kennismaken en met algemene stemmen verkozen tot penningmeester en algemeen bestuurslid.

Wij verwelkomen dan ook graag Hans Karel en Thea van Bavel.

bestuursleden gezocht

Wij zijn op zoek naar mensen die ons bestuur willen versterken. Bent of kent u iemand die onze stichting een warm hart toedraagt en ons wilt helpen? Neem dan snel contact met ons op via mail: info@vriendenvanlotus.nl.
Wilt u eerst meer info? Stuur dan ook gerust een bericht!

Bezoek van het ministerie

Op 5 maart heeft het ministerie van onderwijs in Zambia een bezoek gebracht aan de school. Ze zijn zeer tevreden! zie ook onze mijlpalen.

printer gekocht

 Er is voor de school een mooie printer gekocht, onderscheiden wegens zijn lage milieu-impact. De kosten worden gedekt door een donateur die anoniem wenst te blijven. Hij schenkt ook 3 reserve cartridges. GEWELDIG! Dank je wel daarvoor!

Canon Nederland bedankt voor de ondersteuning in deze aankoop.

Nieuwsbrief

Wij gaan 4 maal per jaar een nieuwsbrief uitbrengen,  de eerste in maart 2019. Heeft u interesse? Meldt u dan aan via info@vriendenvanlotus.nl 

1 2 >