Vrienden van Lotus

Contact

U kunt ons bereiken via info@vriendenvanlotus.nl

Wij zijn als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70924104; ons RSIN nummer is 858512877

IBAN NL 76 RABO 0329 8411 73

Kijk ook eens op onze facebookpagina: facebook.com/stichtingvriendenvanlotus

Wij vinden privacy erg belangrijk. Hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan kunt u lezen in onze privacyverklaring die is opgesteld in samenwerking met mevrouw C. ten Horn, waarvoor onze dank.