Deze bedrijven dragen structureel bij aan ons werk in Zambia:

Van Global Dutchies ontvangen wij 2 maal per jaar een bijdrage voor girl-empowerment
CJ Privacy & Legal Consultancy
CJ Privacy & Legal Consultancy steunt 2 OVC kinderen
Met Wijnhuis Weert organiseren wij onze jaarlijkse wijnactie
Wij krijgen van Monop een bijdrage per verkochte greenscreenbox

Wij ontvingen eenmalige bijdragen van:

De Grootste Familie Helpt steunde ons om het zesde klaslokaal af te kunnen bouwen

de stichting Bouw voor Bouw steunde ons met een bijdrage voor het zevende klaslokaal

Met steun van het Hendrik van Dijkfonds konden
we het sanitaire gebouw voltooien.

Met goed onderwijs bouwen aan een toekomst.