Stichting Vrienden van Lotus is in 2018 opgericht ter ondersteuning van het onderwijs in Mpongwe en omgeving. Hiertoe ondersteunt de stichting een school die daar in 2016 werd opgericht door Jennifer Peeters en Terry Wamundila: Lotus Private School.

Terry heeft inmiddels om persoonlijke redenen de school verlaten, waarmee de dagelijkse leiding volledig bij Jennifer ligt.

Zie voor meer informatie over de school en wat daar al bereikt is www.lotusprivateschool.com

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen

Sinds 1 januari 2023 bestaat ons bestuur uit de volgende personen:

Van links naar rechts:

  • Jolanda den Hollander-Maas, social media
  • Willy Maas-van Roon, voorzitter
  • Charlotte ten Horn-Joosten, secretaris/OVC coördinator
  • Hans Karel, penningmeester
  • Thea van Bavel-van der Sterren, secretaris/OVC coördinator

Heeft u interesse in een bestuursfunctie bij onze stichting? Wij zullen een zesde bestuurslid met veel plezier ontvangen.

Dutch NGO pledge #EveryChilfAFamily ondertekend.

Met ons OVC programma willen wij gezinnen ondersteunen die een wees- of anderszins kwetsbaar kind in hun midden hebben. Door het betalen van het schoolgeld en bijkomende kosten kunnen deze kinderen opgroeien in een gezin. Dit is zó belangrijk! Daarom hebben wij de Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily ondertekend. Hiermee beloven wij ons te blijven inzetten voor de opvang van kwetsbare kinderen in gezinnen in plaats van in tehuizen.

Met goed onderwijs bouwen aan een toekomst.