Stichting Vrienden van Lotus is in 2018 opgericht ter ondersteuning van het onderwijs in Mpongwe en omgeving. Hiertoe ondersteunt de stichting een school die daar in 2016 werd opgericht door Jennifer Peeters en Terry Wamundila: Lotus Private School.

Terry wordt vader, dan is er een gezin wat moet leven van een ruimer inkomen dan hetgeen hij had toen hij betrokken was bij de school. Daarom heeft Terry er inmiddels voor gekozen om de school te verlaten.

Zie voor meer informatie over de school en wat daar al bereikt is www.lotusprivateschool.com

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen

bestuur stichting vrienden van lotus

Van links naar rechts:

  • Jolanda Maas, secretaris
  • Thea van der Sterren, lid
  • Willy Maas-van Roon, voorzitter
  • Hans Karel, penningmeester
  • Monique van Neerven, OVC coördinator

Dutch NGO pledge #EveryChilfAFamily ondertekend.

Met ons OVC programma willen wij gezinnen ondersteunen die een wees- of anderszins kwetsbaar kind in hun midden hebben. Door het betalen van het schoolgeld en bijkomende kosten kunnen deze kinderen opgroeien in een gezin. Dit is zó belangrijk! Daarom hebben wij de Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily ondertekend. Hiermee beloven wij ons te blijven inzetten voor de opvang van kwetsbare kinderen in gezinnen in plaats van in tehuizen.

Met goed onderwijs bouwen aan een toekomst.