In 2016 begonnen Jennifer en Terry met de bouw van de school. In 2018 kon de school geopend worden. Er was een blok met 3 lokalen, een kantoor en een opslagruimte, er was een waterput en er waren 3 pitlatrines.

In 2018 werd ook begonnen met het tweede blok van 3 lokalen. Daarna kwam er ieder jaar een lokaal bij. Dit was mede mogelijk door diverse acties die in Nederland gevoerd zijn. Zo hield basisschool de Panta Rhei (nu onderdeel van de Diamant) een kerstactie, hadden we een benefietmiddag, doneerde iemand de cadeaus bij zijn afscheid van het werk en verkochten we wijn. We hebben ons aangesloten bij sponsorkliks, halen oud ijzer op en hebben op enkele plaatsen een spaarpot of een statiegeldpot staan.
Global Dutchies heeft ons geadopteerd als goed doel; we krijgen 2 maal per jaar een donatie van hen.
Daarnaast kregen we in 2020 een mooie donatie van € 4000,– van “De Grootste Familie helpt“, die het mogelijk maakte om het zesde lokaal en daarmee het tweede blok af te ronden.

Toiletgebouw.

In 2021 vinden we het noodzakelijk om te zorgen voor een goed en hygiënisch toiletgebouw. Zeker nu de meiden wat ouder worden zullen ze tijdens hun maandelijkse periode niet naar school komen als er geen hygiënische voorzieningen zijn.

Onder #givingeverytuesday hebben we acties uitgezet op facebook. U kunt deze acties rechtstreeks steunen via geef.nl
FabLab Midden-Limburg haalt bij meerdere scholen afgeschreven digiborden op. Deze zijn dan wel afgeschreven, maar nog niet versleten! De vrijwilligers van FabLab verwijderen overtollige software en alle (privacygevoelige) bestanden, waarna de borden te koop worden aangeboden aan b.v. bedrijven en instellingen. Na aftrek van kosten is de opbrengst voor het toiletgebouw.


Van het Hendrik van Dijk fonds hebben wij € 5000,– mogen ontvangen, waardoor het toiletgebouw gerealiseerd kon worden.

We willen verder met het derde lokalenblok. De fundamenten voor dit blok zijn inmiddels klaar en er is een start gemaakt met het eerste lokaal (lokaal 7).
Het blok gaat bestaan uit 3 lokalen + een kantoor.

Met goed onderwijs bouwen aan een toekomst.