Wij willen het onderwijs in Zambia bevorderen. Daartoe steunen wij de Lotus Private School in Mpongwe. Dit doen we door sponsors te koppelen aan kwetsbare kinderen (ons OVC programma), en door fondsen te werven en acties te voeren om de school verder te kunnen bouwen (ons bouwproject).

Met goed onderwijs bouwen aan een toekomst.