Vrienden van Lotus

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat sinds 3 juni uit 5 personen:

Willy Maas (voorzitter)

Hans Karel (penningmeester)

Jolanda Maas (secretaris)

Monique van Neerven (OVC coördinator)

Thea van Bavel (lid)

Wij bedanken Mieke en Herman Peeters en Truus Peeters voor hun inzet in het afgelopen jaar. Zij hebben er mede voor gezorgd dat de stichting opgericht kon worden en hebben ook anderszins hun steentje(s) bijgedragen.
Wegens omstandigheden zijn zij gestopt met hun bestuurstaken. 

Wij zijn blij dat we Thea van Bavel en Hans Karel in het bestuur mogen begroeten en hopen op een net zo prettige en vruchtbare samenwerking met hen.