Hier komen documenten, lesbrieven, ten behoeve van onderwijs en ontwikkeling in Nederland.

Een voorproefje vindt u hier:

Bent U geïnteresseerd in het verzorgen van een actie voor Vrienden van Lotus? Op dit moment zijn wij bezig met het ontwikkelen van een compleet lesprogramma voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw van de basisschool. Dit programma kan uw actie ondersteunen en wordt op aanvraag verkrijgbaar.